Basistraining Als een nieuw gemeentelid heeft besloten om een liefdesrelatie met Jezus aan te gaan, is er binnen de Divine Romance Ministries ruimte om een basistraining te volgen. In de basistraining worden fundamentele handvatten aangereikt om de liefdesrelatie tussen u en Jezus in stand te houden. In de basistraining wordt u geleerd hoe u de eerste liefde brandende moet houden. De basistraining wordt door een team van enthousiaste mensen gegeven, die hun persoonlijke en dagelijkse ervaringen delen met de cursisten. Hierdoor is de training niet een theoretisch verhaal, maar meer op de praktijk gericht. De basistraining is interactief, dat wil zeggen dat de cursisten alle ruimte krijgen om vragen te stellen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe denkt God over seksualiteit?. Er wordt aandacht besteed aan omgangsvormen en ethiek met betrekking tot de Bijbel. Kortom u krijgt een sterke basis om God naar zijn maatstaven lief te hebben.