Bijbelstudie Tijdens de Bijbelstudie wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een thema dat voortkomt uit een persoonlijke of praktische getuigenis. De bekende one-liner die hier aan de grondslag ligt is 'practice what you preach'. Tijdens de Bijbelstudie mogen de gemeenteleden vragen stellen en ook de spreker stelt vragen om de kennis van de gemeenteleden te verbreden. De Bijbelstudie wordt vanuit het onfeilbare woord van God (de Bijbel) gegeven. Het doel van de Bijbelstudie is dieper in te gaan op het geestelijke en het natuurlijke leven.