MARANATHA THE FINAL COUNTDOWN
Het is nu een tijd dat de gemeente aan het slapen is en de Here doet niets tenzij Hij het openbaart aan Zijn profeten! Apostel J.C. Olivieira heeft van de Here eindtijdinformatie gekregen om Zijn volk wakker te schudden en de ogen te openen. Er staan verschrikkelijke dingen te gebeuren en de Here wil ons bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. (Openbaringen 3:10) Gods volk gaat te gronde door gebrek aan kennis / openbaring! DIT IS GEEN DOORSNEE CONFERENTIE EN DIT MAG U NIET MISSEN! Zet tijd apart voor dit belangrijke event om te horen wat de Geest tot de gemeente spreekt. Wie ore heeft die hore! Het is uw verantwoordelijkheid om deze oproep erg serieus te nemen. In Lucas 21:26 zegt de Here Jezus dat mensen hun harten zullen bezwijken van vrees voor de dingen die over de wereld komen zullen en in Zijn liefde wil Hij ons daarvan behouden en daarom deze profetische waarschuwing! Bidt de Here dat Hij uw hart voorbereid voor deze conferentie omdat u dingen zult horen die u nog nooit gehoord hebt! Daarnaast zal ook het boek van Apostel Hanna; The final steps to Revival!! gereleased worden.
10 mei 2019 10 mei 2019 11 mei 2019 11 mei 2019 12 mei 2019 12 mei 2019