Het   is   nu   een   tijd   dat   de   gemeente   aan   het   slapen   is en   de   Here   doet   niets   tenzij   Hij   het   openbaart   aan Zijn    profeten!   Apostel    J.C.    Olivieira    heeft    van    de Here    eindtijdinformatie    gekregen    om    Zijn    volk wakker   te   schudden   en   de   ogen   te   openen.   Er   staan verschrikkelijke   dingen   te   gebeuren   en   de   Here   wil ons   bewaren   voor   de   ure   der   verzoeking   die   over   de hele wereld komen zal. (Openbaringen 3:10) Gods   volk   gaat   te   gronde   door   gebrek   aan   kennis   / openbaring! DIT IS GEEN DOORSNEE CONFERENTIE EN DIT MAG U NIET MISSEN! Zet   tijd   apart   voor   dit   belangrijke   event   om   te   horen wat   de   Geest   tot   de   gemeente   spreekt.   Wie   ore heeft die hore! Het   is   uw   verantwoordelijkheid   om   deze   oproep   erg serieus te nemen. In   Lucas   21:26   zegt   de   Here   Jezus   dat   mensen   hun harten   zullen   bezwijken   van   vrees   voor   de   dingen   die over   de   wereld   komen   zullen   en   in   Zijn   liefde   wil   Hij ons   daarvan   behouden   en   daarom   deze   profetische waarschuwing!    Bidt    de    Here    dat    Hij    uw    hart voorbereid   voor   deze   conferentie   omdat   u   dingen zult horen die u nog nooit gehoord hebt! Daarnaast   zal   ook   het   boek   van Apostel   Hanna; The final steps to Revival!! gereleased worden.
MARANATHA THE FINAL COUNTDOWN
Lokatie: Het Zout der Aarde, Krabbendijkestraat 255, 3086 LR Rotterdam  www.zoutderaarde.org  Toegang gratis
Datum: 10,11,12 mei 2019
Dag 1: 10 mei 2019 Dag 1: 10 mei 2019 Dag 2: 11 mei 2019 Dag 2: 11 mei 2019 Dag 3: 12 mei 2019 Dag 3: 12 mei 2019