Kinderwerk Divine Romance Ministries besteedt ook aandacht aan het sociale en geestelijke welzijn van de kinderen Tijdens de samenkomsten worden er verhalen uit de Bijbel verteld en praktische ervaringen uit het dagelijkse leven uitgewisseld. Wij leren de kinderen om hun problemen aan de Heer te vertellen en Hem om hulp te vragen. Tijdens de samenkomst hadden de kinderen gebeden voor een kind dat gepest werd. Een paar dagen later vertelde het kind dat hij niet meer gepest werd. Het kind door wie hij altijd gepest werd, pestte hem niet meer en had beloofd dat niet meer te doen. Dit zorgt ervoor dat het geloof van de kinderen opgebouwd wordt. Ook leren de kinderen dat zij het recht niet in eigen handen moeten nemen, maar op de Heer moeten leren vertrouwen. De activiteiten tijdens de samenkomsten zijn afhankelijk van het thema dat maandelijks vastgesteld wordt. De kinderen zijn op basis van leeftijd opgedeeld in drie groepen. Kinderen van 0 tot 4 jaar horen bij de Benjamins. In deze groep wordt voornamelijk aandacht besteed aan verzorging en opvoeding. Daarnaast wordt er gezongen en worden er Bijbelse verhalen voorgelezen. Dit legt een fundament voor het geloof. Kinderen in de middelste groep zijn de mosterdzaadjes. In deze groep, bestaande uit kinderen van 4 tot 8 jaar, wordt aandacht besteed aan de opbouw van het geloofsleven. De kinderen die te oud zijn voor 'de Benjamins' of 'de Mosterdzaadjes' horen in de groep van de Discipelen. Deze groep is gericht op het delen van ervaringen uit het geloofsleven. Dit heeft betrekking op het praktiseren van het geloof buiten de kerk.