Profetisch woord 2017 In deze tijd waar landen bestuurlozer worden en koninkrijken hun glorie verliezen, ervaar ik meer dan ooit de roep van één uit de woestijn, dat de wegen recht gemaakt moeten worden en dat alle oneffenheden weer geëffend moeten worden. Want het koninkrijk Gods breekt baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.| Meer dan ooit staat de klok op twee voor twaalf, de Here Jezus komt spoedig en de wijze maagden zijn hun kruiken aan het vullen met olie, om de bruidegom tegemoet te treden. Hun olie die ze verkrijgen door een bewuste keuze te maken, in een maatschappij zo hectisch als Nederland, om toch dagelijks tijd te creëren om in de binnenkamer te gaan, de Heer zijn aangezicht te zoeken, zich aan Hem te gewennen en zo te veranderen naar het beeld dat ze zien. Daar neemt hun kracht toe om baan te kunnen breken! In Gods tegenwoordigheid worden ze gezalfd om te heersen als koningen, om het koninkrijk van God te demonstreren, een koninkrijk dat niet bestaat uit woorden, maar uit kracht!