Profetisch woord voor het jaar 2020 Het nummer 20 is profetisch: Heilig, zuiver, gelouterd, getest, beproefd, om te zien wie als betrouwbaar eruit zal komen. Het is het nummer dat ook verwachting betekent. Dit jaar gaat Gods heilig vuur hoger onder eenieder gezet worden, hetzelfde als men goud zuivert,  zo gaat het zuiverend vuur door ons wezen gaan en het gaat allerlei troep naar boven halen. Dit vuur zal komen in de vorm van de regering van dit land, er gaan grote veranderingen plaatsvinden, economisch verval gaat beginnen, maar ook mensen hun harten zullen kouder worden, en ze zullen zich afsluiten voor elkaar. Niemand gaat willen helpen, omdat ieder aan zichzelf gaat denken. Geweld zal ook toenemen en kinderen zullen nog meer opstaan tegen ouders en, het gezag zal zowel in de kerk als buiten als niets gezien worden.  Maar tezamen met de chaos die op ons afkomt zal de Heere een gedeelte van zijn volk vinden, die de prijs van overgave zal willen betalen, en over dat overblijfsel zal Zijn Zon machtig opgaan. Terwijl de duisternis gaat proberen om de overhand te nemen, zullen jongeren, jongens en meisjes, kinderen, mannen, vrouwen, hun leven geven, zodat het licht van Christus krachtiger dan ooit gaan schijnen! Ze zullen groot geloof tonen, en voor niets en niemand vrezen! Hindoes, moslims, en allerlei valse religies zullen hun leven geven vanwege de grote tekenen en wonderen die de Heere gaat doen. Schepping wonderen, ogen zullen terug groeien, armen en benen; en ook organen, gaat de Heere geven uit zijn voorraad kamer en door de overgave van die kleine groep, zullen er duizenden tot Christus komen. Deze kerk gaan jullie tegen het eind van het jaar niet herkennen, omdat de Heer met Zijn grootheid gekomen is. Zijn vuur gaat ook harten belichten en openbaar maken, niemand gaat meer in het duister zondigen en 2 gezichten hebben en zitten in de kerk, Hij gaat alles aan het licht brengen zodat iedereen gaat weten dat de Heere niet langer als een spot genomen kan worden. Mensen zullen wel 2 keer nadenken als ze naar de kerk gaan komen, want de vreze des Heere zal over Zijn huis zijn. De Heerlijkheid van God zal machtig gezien worden in dit land, maar de duisternis zal ook veel schade toebrengen, en dit omdat Gods volk te lang heeft geslapen. En daarom zegt de Heere: ZOEK MIJ TERWIJL IK te vinden ben, ROEP MIJ AAN, TERWIJL IK NABIJ BEN. DAT BETEKENT, TERWIJL IK de Heere nu nabij ben, dat je mag weten dat jou zoeken naar Mij niet voor niets zal zijn, IK zal MIJ laten vinden door eenieder die MIJ aanroept met een oprecht hart. NU IS HET DAT MIJN GEDULD NOG OP JE WACHT, EN MIJN WOORD JOU NOG ROEPT,  EN MIJN GEEST NOG AAN JE TREKT, OMDAT NU NOG DE BESTEMDE TIJD IS! Er komt een dag, en die is aanstaande, waar IK ver weg zal zijn, en niet gevonden zal worden, wanneer de dag van mijn geduld over zal zijn, en mijn Geest niet meer aan jou zal trekken. Maar ook zal een dag komen, dat als je niet luistert naar Mijn roepstem, waar je jou hart zodanig heb afgesloten in ongehoorzaamheid, dat het ongeneeslijk en onherstelbaar verhard zal zijn,  dan mag je weten dat als je sterft, de deur gesloten zal zijn en je veroordeelt zal worden! Genade en geduld wordt nu aan jou aangeboden, maar als jij het zover laat komen, zal er geen geduld en geen genade meer zijn. De hemel is nu open, eenieder die Mij ernstig aanroept, zal Ik horen, kom en laten wij samen richten zegt de Heere, al waren je zonden zoveel, Mijn bloed wast je wit. Ik ben vol vergeving en wil nu het nog dag is, je in Mijn armen sluiten, voordat de nacht over de aarde valt!