Visie De term visie roept erg veel definities in ons op. De letterlijke betekenis van een visie is: het innemen van een standpunt door middel van handvatten die aangeven hoe een standpunt moet worden aangepakt. Een visie is geen term op zich, maar gaat gepaard met actie. Een visie komt voort uit een visionair. De visionair staat voor de persoon die de visie heeft ontvangen en leiding en richting geeft bij het verwezenlijken van de visie. Apostel Hanna Olivieira is de visiedraagster en oprichtster van het Apostolische kerkgenootschap Divine Romance Ministries. In 1995 heeft de apostel een persoonlijk aanzoek van de Here Jezus ontvangen om een innige en vertrouwelijke liefdesrelatie met Hem aan te gaan. Uit dit onvergetelijke aanzoek, dat de apostel natuurlijk volmondig met 'ja' heeft beantwoord, is de visie van de DRM geboren: ‘Heb de Here Uw God lief met heel u hart, ziel en verstand en met al uw kracht en je naaste als jezelf’. De visie van de Divine Romance Ministries komt voort uit het eerste gebod uit de Bijbel. De enorme kracht en de geheimenis komt in dit gebod voort uit de behoefte die ieder mens heeft aan liefde en acceptatie. De Here Jezus helpt ons de liefde van de Vader te leren kennen. Uit deze liefde ervaren wij volledige acceptatie, bevestiging, erkenning en zekerheid, waardoor wij onze ware identiteit als kinderen van God vinden. De Heer Jezus zegt het Koninkrijk van God breekt baan met geweld, geweldenaars grijpen ernaar! Wij in DRM die door deze liefdesrelatie, onze ware identiteit hebben gevonden, kunnen nu ook als geestelijke geweldenaars, het Koninkrijk van God manifesteren, naar de mensen buiten, zodat ze dit koninkrijk mogen ervaren in alle delen van hun leven. Dit hemels Koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.