We-Tap Staat voor Worldwide Endowment Tabelnacle And Prayer Letterlijk vertaald betekent het zowel in het Nederlands als Engels:  ‘WIJ TAPPEN’ en dat is waar wij van DRM met ons hele hart in geloven. Wij geloven dat de Heer ons geroepen heeft om met anderen constant te Tappen uit Zijn heerlijke tegenwoordigheid! En dat tappen doen wij als wij Hem aanbidden en tot Hem bidden met ons gehele hart! Dat is het toppunt van God liefhebben! Het woord Endowment betekent: gave, talent em begiftigd zijn. Wij geloven dat ieder kind van God begiftigd is om Hem wereldwijd te aanbidden en Hem aan te roepen. Wij willen onze gemeente openstellen voor 24 uurs gebed en dagen organiseren met andere gemeentes die dit ook verlangen om de Here uren lang met verschillende muziekgroepen te aanbidden! De Here is de vervallen hut van David aan het herstellen en als wij in dit Apostolische tijdperk alles weer in gereedheid brengen, om de Glorie van de Here te verwelkomen, dan geloof ik dat God ons land zal bezoeken. Dan zullen wij zijn machtige wonderwerken gaan zien die Zijn heerlijke tegenwoordigheid met Zich meebrengt, waardoor wij de oogst kunnen binnenhalen. Wie lof offert, eert Mij en baant de weg, zodat ik hem Mijn heil doe zien.